nicola-57, teksty z września 2016 roku

9 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

na smyczy życia
jes­tem póki się rodzisz
jut­ro istnieje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 30 września 2016, 09:54

Tam, gdzie fałszy­we brzmienie na­leży do dob­re­go to­nu, pow­stają or­kies­try nadęte. Tam usłyszysz mu­zykę chłod­nych kal­ku­lac­ji, tam za­ginie słuch o mu­zyce serc i sumień... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 września 2016, 10:17

Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. Ow­szem, często by­wam u le­karza, bo jest przys­tojny. Gdy długo go nie widzę, po pros­tu źle się czuję... 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 26 września 2016, 19:00

Cza­sem burzy­my mu­ry tyl­ko po to, by mieć czym w siebie rzucać. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 20 września 2016, 23:04

Głupo­ta zaw­sze wyj­dzie z twarzą, bo ma do kogo... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 września 2016, 20:35

- Przyk­ro mi, ale no­wotwór na który pa­ni cier­pi jest złośliwy.
- Ja­koś so­bie z nim po­radzę. Też będę złośliwa. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 20 września 2016, 18:35

Dar win twórców?
Sztu­ka pochodzi od małpy.

de­dykuję plagiatorom 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 20 września 2016, 15:33

ka­lec­two ziemi
gwiaz­dom spełnia życzenia
tak spa­da człowiek 

haiku dnia z 21 września 2016 roku
zebrał 17 fiszek • 18 września 2016, 20:47

...a gdy już w niej za­sied­li, loża stra­ciła honor... 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 14 września 2016, 08:13
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]