nicola-57

399 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Człowiek też sztuka

Gdzie sztu­ka nad sztuką wzięła górę,
le­ci audyc­ja fu­jarą i piórem...

de­dyko­wane Cytatom.info 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:37

Poeta to mu­si być dziec­ko, które ra­tuje dorosłych. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2017, 17:40

ogród agonii
krwią zak­witły lwie paszcze
lecz wiara żyje 

haiku
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2017, 10:17

Maj­tki og­ra­niczają swo­bodę. Obyczajów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 18:27

stąd

Cy­renej­czyk bez krzyża
We­roni­ka bez chusty
nie cze­kam stacji
wpa­dam pod koła życia
żebyś zdębiał we mnie

po­woli gasną lam­pki win
zos­ta­nie z nas je­den popiół
będą grzebać
i szu­kać diamen­to­wej szpilki
którą prze­biłeś mnie
na wylot
stąd

gdzie wy­rosły mi gwoździe w butach
al­bo miłość


de­dyko­wane, za­tem w cenzu­ry objęciach 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 20 kwietnia 2017, 17:54

W porządnej bra­mie i Sa­lomon nie naleje. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2017, 07:50

w czte­ry litery
wiep­rzu perło ty moja
całuj nie czytaj

Odtwórz  

haiku
zebrał 6 fiszek • 7 kwietnia 2017, 11:13

odsól się śmierci
nie piep­rz do sma­ku życia
za­bierz swój cukier 

haiku
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2017, 18:45

Wiara i ro­zum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki uno­si się ku kon­tem­plac­ji praw­dy(Jan Pa­weł II)

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2017, 21:37

klepsydry

poetom czas od­mie­rzają wiersze
po­między ni­mi ty­le śmierci
w końcu przyj­dzie ta ostatnia
która wręczy pióro wieczne


Rom­ku, nie po­wiem żeg­naj. Nie po­wiem, bo wierzę. Wierzę w wier­sze niebies­ki­mi zgłos­ka­mi pi­sane i w Ciebie Tam, wierzę...Do końca mnie, jeszcze trochę wo­dy i chle­ba. Do zo­bacze­nia na Niebies­kich Cy­tatach. Do zo­bacze­nia Tam, gdzie śmier­ci nie ma. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 marca 2017, 08:50
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. - Zbigniew Herbert

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 04:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Szukam pro­jek­tanta wnętrz do [...]

dzisiaj, 03:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie. Wiesz co to [...]

dzisiaj, 03:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ... ha ha dałd [...]

dzisiaj, 02:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Człowiek też sztu­ka

dzisiaj, 02:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st pocałunek w pus­tkę

dzisiaj, 02:01nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:45nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Poeta to mu­si być [...]

dzisiaj, 01:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Piękne słowa nie muszą [...]