nicola-57

436 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Naj­bar­dziej wzięty ga­tunek li­terac­ki? Oda. Od a do wc... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:35

Ob­chodzę ciszę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:57

Dbałość o wi­zeru­nek to pielęgnac­ja fałszu. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Przed śmier­cią z re­guły się pop­ra­wia, jeśli nie kan­dy­dato­wi na nieboszczy­ka, to je­go naj­bliższej rodzi­nie. Cza­sem to szczęście jest obustronne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lipca 2017, 14:08

wiary(godność)

oczyść się z siebie
pod na­gim niebem nie wstydź się
co­kol­wiek dojrzeć

a po­tem pozwól mi pat­rzeć w ciebie
jak w pap­ro­ci kwiat

prze­cież wiesz że ja i tak
ko­lej­ny raz uwierzę w nie wiem


z cyk­lu: god­ność wiary w króles­twie chamstwa

Wier­sz os­tatni dla Pa­na Bo­la i bo­lopo­dob­nych użyt­kowników por­ta­lu. Od początku miałam tu tyl­ko czas zi­mowy, który kon­sekwen­tnie zmienialiście na żaden.I zmieniliście. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 czerwca 2017, 15:10

U mędrca wątpli­wości budzą się same. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 czerwca 2017, 17:37

Co można do­dać do ser­wi­su? Wszys­tko. Dla­tego nie do­dam niczego... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 16:33

Jes­teśmy strwożeni na ob­raz i niep­rawdo­podo­bieństwo nasze. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 05:27

Słabość do ludzi jest siłą, która pot­ra­fi wy­wołać w nich ducha pogody. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2017, 17:02

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2017, 19:07

nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. - Zbigniew Herbert

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słowa burzą ściany Cisza bu­duje [...]

wczoraj, 21:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia zauważaj to [...]

wczoraj, 21:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ''Wolno się uczyć na­wet [...]

wczoraj, 20:06nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia zauważaj to [...]

wczoraj, 19:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia zauważaj to [...]

wczoraj, 19:47nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ''Wolno się uczyć na­wet [...]

wczoraj, 19:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia zauważaj to [...]

wczoraj, 19:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj przy os­tatnim kro­ku [...]

wczoraj, 19:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ''Wolno się uczyć na­wet [...]

wczoraj, 18:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st freud, w krainie czarów [...]