nicola-57, teksty ze stycznia 2016 roku

11 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Cza­sem wys­tar­czy przeczy­tać wiersz,
żeby star­czyło na życie... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 stycznia 2016, 16:34

Może naj­piękniej­szą obec­nością jest nieobec­na obecność. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2016, 14:33

Wiatr jest pod­szy­ty trąbą powietrzną. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2016, 13:20

Płonąc gaśniesz. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 stycznia 2016, 20:33

Klub Spor­to­wy Cy­tatów.in­fo? Po­goń Fiszki. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2016, 20:56

Małe zło piętnu­jemy gor­li­wie. Wiel­kie - tak
prze­raża, że skłon­ni jes­teśmy je chwalić. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 19 stycznia 2016, 20:42

Dziś wygląda na to, że bro­niąc ko­goś, nie masz ser­ca. Dla siebie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2016, 11:10

Wreszcie za­pano­wało pra­wo. Ma­my pra­wo narzekać. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 16 stycznia 2016, 17:53

Sko­ro ludzie mają psie obo­wiązki, to może psy mają ludzkie...(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2016, 19:57

Kochasz. Dla­tego nie mając nic, masz wszystko. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 9 stycznia 2016, 22:54
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]