nicola-57, teksty z marca 2016 roku

8 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Czy stu­diując zao­cznie można spojrzeć
nauce w oczy? 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2016, 11:17

Prze­mawiając w sa­li, w której nie ma krze­seł, możesz liczyć na owac­je na stojąco. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 marca 2016, 10:02

Może kiedyś doj­rze­jemy do kwiatów.
Tęsknić zacznij­my już dziś... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 marca 2016, 08:05

Ludzie śred­niowie­cza lu­bili jas­ne sytuacje,
dla­tego wy­myśli­li stosy. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 15 marca 2016, 08:04

Wśród pas­terzy można spot­kać i takich,
na wi­dok których, całe sta­do baranieje. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 12 marca 2016, 22:14

Męczen­ni­kiem sta­jesz się również wtedy,
gdy blis­ka ci oso­ba ma zbyt wiele zalet. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 11 marca 2016, 07:07

Ważny Cel

in­sp. Cytaty.info 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 6 marca 2016, 06:43

Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy? 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 marca 2016, 21:51
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]