nicola-57, teksty z marca 2015 roku

26 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Bałwa­ny gwałcą fa­le eteru. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 marca 2015, 00:34

Nie za­bieraj­my głosu. Sumieniu. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 30 marca 2015, 14:03

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl dnia z 30 marca 2015 roku
zebrała 23 fiszki • 29 marca 2015, 13:28

Po­niżając mądrzej­szych od siebie, pogłębiamy własną głupotę. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 25 marca 2015, 17:19

Nag­ro­da po­cie­sze­nia to sub­telna nagana. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 24 marca 2015, 17:24

Niektóre prze­wody dok­tor­skie na­leżałoby izolować. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 22 marca 2015, 14:50

Jes­tem dziel­ny. Szmat lat za mną. A ile szmat prze­de mną...(Fa­fik z Portalu) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2015, 14:18

I w świet­le pra­wa pa­nują ciemności. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 20 marca 2015, 14:33

Śle­pa wiara to źródło wszel­kiego kalectwa. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 19 marca 2015, 14:54

strofa czasu

z ciebie lis­to­pad w marcu
miast kwiatów wiosen­nych - chryzantemy
światełka na niebie jak znicze
pa­mięć żyje i...zabija... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 marca 2015, 09:08
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]