nicola-57, teksty z lutego 2016 roku

5 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

R e f o r m y po­win­ny być c z y s t e. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 29 lutego 2016, 08:56

Jeżeli ktoś nie pot­ra­fi po­godzić się z cudzą
mądrością, to znaczy, że jest pogodzony
z własną głupotą. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 27 lutego 2016, 11:20

Jeżeli okaże się, że nie żyje­my w układzie słonecznym, ale w układzie opłacal­nym lub nie, wte­dy war­to pod­pi­sać listę nieobecności.... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2016, 09:49

We wzor­co­wym szpi­talu psychiatrycznym
wszys­tko ma ręce i no­gi, a dzięki pacjentom
- na­wet głowę. 

myśl dnia z 24 lutego 2016 roku
zebrała 18 fiszek • 17 lutego 2016, 21:45

Awa­ria w e l e k t r o w n i może być tak
po­ważna, że zgasną na­wet świece... 

anegdota dnia z 15 lutego 2016 roku
zebrała 18 fiszek • 14 lutego 2016, 11:19
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]