nicola-57, teksty z listopada 2014 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

IMPRESJA 01

mo­ja śmierć
co­raz bar­dziej uśmiechnięta
ma wielu przyjaciół
którzy kiedyś byli
...............................
moimi przyjaciółmi 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 listopada 2014, 13:25

Prze­raża niż umysłowy. W tej sy­tuac­ji je­dyną po­ciechą jest niż demograficzny. 

aforyzm dnia z 6 grudnia 2014 roku
zebrał 18 fiszek • 29 listopada 2014, 00:40

W dżun­gli - pus­ty­nia. Uczuć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2014, 00:05

Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2014, 10:12

Pi­jany woźni­ca zaw­sze sta­wia. Na konia! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 listopada 2014, 00:16

Impresja

Mil­czę do Ciebie, a Ty tak moc­no mnie trzymasz
w ra­mionach przy­bitych do krzyża. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 25 listopada 2014, 08:30

Naród w a r c z y o lep­sze jutro. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 23 listopada 2014, 23:30
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]