nicola-57, teksty z czerwca 2015 roku

19 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Wy­soki po­ziom bez­czel­ności to wier­ny kom­pan nis­kiego po­ziomu intelektualnego. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 30 czerwca 2015, 15:31

I w chle­wie można spot­kać człowieka... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2015, 15:37

Miłości, wódź na po­kusze­nie i nie zba­wiaj od siebie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 czerwca 2015, 15:41

klepsydry

poetom czas od­mie­rzają wiersze
po­między ni­mi ty­le śmierci
w końcu przyj­dzie ta ostatnia
która wręczy pióro w i e c z n e 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 czerwca 2015, 09:37

Seks jak sport. Może być ama­tor­ski lub zawodowy. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 25 czerwca 2015, 18:05

postscriptum

pa­miętam że nas nie ma
są wier­sze wczorajsze
które bólem się stały

i za­mie­szkały między nami 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 czerwca 2015, 14:57

Ci, którzy za­mykają szpi­tale, ot­wierają drzwi zakładów pogrzebowych. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 23 czerwca 2015, 07:57

Świat nieus­tannie od­biera so­bie życie. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 19 czerwca 2015, 18:17

WSZYS­TKIE TEK­STY, KTÓRE TU ZA­MIE­SZCZAM SĄ MO­JEGO AUTORSTWA
W związku z na­ras­tającą kradzieżą moich myśli, mam propozycję:
MOŻE KTOŚ UK­RADNIE MNIE CAŁĄ :)
Cze­kam na po­ważne ofer­ty ze zdjęciami(mogą być rentgenowskie)
Kon­takt ze mną: ni­cola-57 Cytaty.info:) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 czerwca 2015, 12:52

Władza może i pochodzi od Bo­ga, ale rzad­ko się z Nim konsultuje. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 czerwca 2015, 15:34
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. ****Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)****Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila)............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... stRefy dla Ciebie jestem / nad wyraz / z którego wypadły litery / jestem krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jestem głodna / do syta / jestem tak / jak nie. (2017/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa.~~~Ale pycha. I wszystko straciło smak. ~~~Na s t r o n i e można się załatwić. ~~~Z noża w plecach rodzi się światło, które nie sposób rozszczepić.~~~Ileż słów pada, niczego nie podnosząc (grafomańska e r e k c j a ) ~~~~~~Wszędzie tam, gdzie odbywa się koronacja głów bez głowy, tam rozum uciął sobie drzemkę ( trzy oblicza gilotyny)~~~Niektórzy tak bardzo strzegą swojej własności, że trudno im się rozstać z własną głupotą. ~~~~Nagroda od zidiociałych jurorów, to dopiero kara.~~~~Bezdomny żyje tak długo, jak długo potrafi wracać do samego siebie.~~~Ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest uczuciowo niedorozwinięty.~~~Wszyscy mnie minęli, czas się zatrzymał.~~~Cyberprzemocy, tak jak każdej innej, nigdy się nie zapomina. Cytaty. info będę pamiętać. Żal, że tak...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]