nicola-57, strona 5

481 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Os­tatni list do Syna

Dro­gi Pa­ladi­nie, masz mek­syk we łbie i mek­syk dookoła. Po co Ci była ta Kanada...
Mówiłam, ucz się w Toruniu!

Pod­pis nie­czy­tel­ny, poz­dro­wienia też.

P.S. Obiad o dziewiętnas­tej, nie spóźnij się. Będą gołąbki. Na de­ser przyj­dzie koleżanka.

To­ruń, 21.08. 2017r. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 21 sierpnia 2017, 17:19

Na szachow­ni­cy życia możesz da­wać szacha pod wa­run­kiem, że kieru­jesz się szlachet­ny­mi in­ten­cja­mi. Ale nie za­galo­puj się w tej szlachet­ności i ni­komu nie da­waj mata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 sierpnia 2017, 18:28

Prze­mija­nie? Co­raz bliżej z co­raz dalej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2017, 11:34

Dok­tor Pa­ladin jest moim sy­nem, dla­tego jest ta­ki głupi - prof. nicola.

psss.. cham­stwo odzie­dziczył po oj­cu, w którym prze­lot­nie się zakochałam.


Aneks: Bo­lo, up­rzej­mie proszę o usu­nięcie fiszek(czy­taj: śmieci) spod te­go tek­stu. Na por­ta­lu jest, a raczej by­wa już tyl­ko kil­ku użyt­kowników. I tyl­ko ich po­par­cie so­bie cenię. 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 3 sierpnia 2017, 20:07

Współczes­ny lu­dożer­ca na­wet nie spoj­rzy na człowieka. 

aforyzm dnia z 3 sierpnia 2017 roku
zebrał 7 fiszek • 2 sierpnia 2017, 14:44

Bóg i ja - ra­zem tworzy­my większość.

św. Te­resa od Je­zusa, dok­tor Kościoła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2017, 16:27

Miłośni­kiem psów jest również hycel. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 lipca 2017, 18:10

Wiara doj­rze­wa w bólu za­danym przez człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2017, 22:43

Naj­bar­dziej wzięty ga­tunek li­terac­ki? Oda. Od a do wc... 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2017, 13:35

Ob­chodzę ciszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2017, 19:57
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. ****Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)****Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila)............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... stRefy dla Ciebie jestem / nad wyraz / z którego wypadły litery / jestem krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jestem głodna / do syta / jestem tak / jak nie. (2017/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa.~~~Ale pycha. I wszystko straciło smak. ~~~Na s t r o n i e można się załatwić. ~~~Z noża w plecach rodzi się światło, które nie sposób rozszczepić.~~~Ileż słów pada, niczego nie podnosząc (grafomańska e r e k c j a ) ~~~~~~Wszędzie tam, gdzie odbywa się koronacja głów bez głowy, tam rozum uciął sobie drzemkę ( trzy oblicza gilotyny)~~~Niektórzy tak bardzo strzegą swojej własności, że trudno im się rozstać z własną głupotą. ~~~~Nagroda od zidiociałych jurorów, to dopiero kara.~~~~Bezdomny żyje tak długo, jak długo potrafi wracać do samego siebie.~~~Ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest uczuciowo niedorozwinięty.~~~Wszyscy mnie minęli, czas się zatrzymał.~~~Cyberprzemocy, tak jak każdej innej, nigdy się nie zapomina. Cytaty. info będę pamiętać. Żal, że tak...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]