nicola-57, strona 2

481 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Upor­czy­wa wiara w os­tatnią deskę ra­tun­ku może dop­ro­wadzić do ban­kruc­twa pro­ducentów trumien. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 września 2017, 15:30

Pla­giator to praw­dzi­wy cud(z)otwórca. 

myśl • 25 września 2017, 17:27

ostatnia racja

na odleżyny
naj­lep­sza krem(acja) 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 25 września 2017, 14:13

epilog

Tra­fiła ko­sa na ko­sa. Śli­mak już nie mu­si się spie­szyć. Jarzębi­na zaśnie w niepot­rzeb­nych ko­ralach. Zos­tała ko­sa i ja­kieś bez życie. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 22 września 2017, 18:53

Kiedyś miałam wszys­tko. Dziś nie mam nic. Dla­tego dziś mam więcej niż kiedyś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 03:03

Szewc trzeźwy, bu­ty piją. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 21 września 2017, 13:44

Ślepców z wy­boru, na­leży zos­ta­wić ze śle­potą i po pros­tu odejść. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 września 2017, 08:48

Cza­sem żeby wyjść z twarzą, trze­ba od­wrócić się plecami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 19 września 2017, 09:35

Co­raz więcej ludzi umiera z miłości do życia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 września 2017, 20:27

Nie po­leg­nij na sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:30
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]