nicola-57, myśli

106 tekstów (myśli) – auto­rem jest ni­cola-57.

Naj­częstszy błąd w wy­razie rząd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 17:59

W lus­trze naj­pierw przegląda się światło. Podążaj za nim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 października 2017, 21:47

Bądźmy solą i światłem. Ale nie wol­no nam prze­solić, a tym bar­dziej świecić w oczy i po oczach... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 września 2017, 18:37

Gdy da­leko ci do dru­giego człowieka, to jeszcze da­lej do Bo­ga. I nieważne za ko­go się po­dajesz, w ta­kiej chwi­li Ju­dasz przy to­bie jest świętym. A może i bez te­go nim jest...On wyrzu­cił swo­je sreb­rni­ki, a ty wciąż je zbierasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 września 2017, 17:29

Pla­giator to praw­dzi­wy cud(z)otwórca. 

myśl • 25 września 2017, 17:27

Kiedyś miałam wszys­tko. Dziś nie mam nic. Dla­tego dziś mam więcej niż kiedyś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 03:03

Nie po­leg­nij na sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:30

Tyl­ko Mis­trz czy­ni cię kreatyw­nym. Od ciebie za­leży, czy wy­bie­rzesz Mis­trza, czy mis­trza. Naj­ważniej­sze jed­nak, żebyś nie wyb­rał siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:26

Autor nie ty­le wi­nien być poczyt­ny, co poczytalny...

odpowiedzialność 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 września 2017, 18:22

Na szachow­ni­cy życia możesz da­wać szacha pod wa­run­kiem, że kieru­jesz się szlachet­ny­mi in­ten­cja­mi. Ale nie za­galo­puj się w tej szlachet­ności i ni­komu nie da­waj mata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 sierpnia 2017, 18:28
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]