nicola-57, haiku

11 tekstów (haiku) – auto­rem jest ni­cola-57.

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2017, 19:07

zdarłeś sukienkę
z wie­sza­ka w dro­gim sklepie
naj­tańsza męskość 

haiku
zebrał 3 fiszki • 12 maja 2017, 15:17

zos­tał mi z ciebie
umarłych pie­szczot gotyk
i cierń na ścianie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 1 maja 2017, 14:27

ogród agonii
krwią zak­witły lwie paszcze
wiara wciąż żyje 

haiku
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2017, 10:17

w czte­ry litery
wiep­rzu perło ty moja
całuj nie czytaj

Odtwórz  

haiku
zebrał 6 fiszek • 7 kwietnia 2017, 11:13

odsól się śmierci
nie piep­rz do sma­ku życia
za­bierz swój cukier 

haiku
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2017, 18:45

wyszłam z podziwu
żebyś pow­stał jak fallus
z po­piołów myśli 

haiku
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2017, 09:15

my ma­my kolce
więc słot­na je­sień życia
jeż niesie jabłko 

haiku
zebrał 5 fiszek • 7 października 2016, 14:48

na smyczy życia
jes­tem póki się rodzisz
jut­ro istnieje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 30 września 2016, 09:54

ka­lec­two ziemi
gwiaz­dom spełnia życzenia
tak spa­da człowiek 

haiku dnia z 21 września 2016 roku
zebrał 17 fiszek • 18 września 2016, 20:47
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]