nicola-57, teksty z września 2015 roku

26 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Cza­sem dob­rze opuścić pełnię
i zna­leźć się w no­wiu władz umysłowych. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 30 września 2015, 11:38

Wyk­ształce­nie zniekształca. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 29 września 2015, 14:37

Bóg był, jest i zaw­sze będzie. W cieniu podejrzeń. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 28 września 2015, 12:24

Na zejście

Przy­tyj cho­ry nieboraku,
bądź życzli­wy dla robaków. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 27 września 2015, 00:23

Czyściec to miej­sce, w którym do­rabia się klucze
do nieba. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 26 września 2015, 12:07

Pa­miętaj­my o sa­mot­nych. Życzmy im cho­ciaż roz­dwo­jenia jaźni... 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 25 września 2015, 07:50

Prośmy z bez­nadziei, a dob­re duchy
wy­wołają nas do życia... 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 24 września 2015, 08:24

Odeb­ra­na nadzieja to tu­nel w światełku. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 23 września 2015, 12:39

Trze­ba umieć widzieć i trze­ba umieć nie widzieć,
żeby stoczyć się na dno. Paradoks? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 września 2015, 12:43

Przes­trzeń też cier­pi na lęk. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 21 września 2015, 08:52
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]