nicola-57, teksty ze stycznia 2017 roku

13 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Zdjęcie z profilu

to tyl­ko zabawka
ni pies ni gołąb

ale to śmieszne
a ja­kie bezczelne
zaszczyt­nie kopniesz
a to się odszczeknie

pta­si móżdżek
a o wol­ności rozprawia
niepojęte
Zimno
wrzućmy do pieca
a po­piół złóżmy w pudełku
na buty

- to się w gro­bie nie mieści

ale w d r o d z e
jest nadzieja...


Cy­tatom.in­fo dedykuję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 stycznia 2017, 12:01

z czasu do Czasu

to czas przeszły skonany
a te­raz wyj­mij gwoździe
chcę cię objąć
wyj­mij gwoździe
chcę iść ziemią zni­kającą pod stopami
do Słowa chcę iść
które jeszcze chodzi po wodzie

wyj­mij gwoździe
bo tyl­ko odchodząc

Zostanę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 stycznia 2017, 15:13

Zaw­sze ot­rzy­mujesz od Bo­ga COŚ w chwi­li poczęcia, a może jeszcze wcześniej. Ważne, żebyś wie­dział, co z tym uczynić... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 stycznia 2017, 14:57

Brak obiek­ty­wiz­mu pom­niej­sza człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2017, 10:03

do tom­ka 43i i nie tylko,
żebyś zro­zumiał, po­jadę gwarą

kun­ta nie usu­wum, żebyś gdy mnie tu nie bydzie nie za­mie­szczoł swoich moich tekstuf


uff... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 23:04

W zam­kniętym gro­nie wszys­cy są otwarci. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 14 stycznia 2017, 22:11

Cza­sem będąc pośród ludzi czu­jesz się tak, że jed­no na co cze­kasz jak na zba­wienie, to na ob­ce­go psa, który cię oswoi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2017, 20:42

Byłeś jak chleb. Wszys­cy zdążyli cię za­pom­nieć, oprócz tych, którzy dziś szu­kają cię w śmietnikach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 18:26

Skrom­na gwiaz­da prag­nie być je­dynie za­paso­wym kołem małego wozu.

as­tro­nomia dostosowana 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 18:26

Niektórym przysłowiowy Ju­dasz do pięt nie dorasta... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 13 stycznia 2017, 12:27
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]