nicola-57, teksty ze stycznia 2015 roku

31 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Rzad­ko by­wamy tam, gdzie jes­teśmy ko­muś potrzebni.
Za to często jes­teśmy tam, gdzie nam wygodnie.
Dob­rze, że jeszcze pot­ra­fimy kochać sa­mych siebie.
Zaw­sze to ja­kiś dowód na is­tnienie miłości... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 stycznia 2015, 09:44

Jeśli Pan za­polu­je na mo­je pchły, to ja upo­luję coś dla Pa­na. (Fa­fik z Portalu) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2015, 00:10

na bruk jeszcze za wcześnie

wciąż była za pięć dwu­nas­ta
dochodziła dwunasta
gdy zmieniono mu czas
z zi­mowe­go na żaden
minęła dwunasta
i poeta bez słowa

minął 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2015, 18:36

Op­ty­mis­tyczny pe­symizm? Jut­ro będzie le­piej niż pojutrze. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:07

Umiałeś mnie przeczy­tać, każde­go dnia do­pisy­wałeś do idź dalej,
wskrzeszałaś uśmie­chy daw­no umarłe. I nag­le łez mi przym­nożyłeś. I zno­wu wra­cam. Donikąd. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 stycznia 2015, 09:55

Sa­mot­ność to ce­na za to, że było się dla wszys­tkich, prócz siebie... 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 26 stycznia 2015, 00:08

Nic, co nieludzkie nie jest nam ob­ce. Ba, na­wet bliskie... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2015, 00:09

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE

Naj­now­sze son­daże po­kazują, że ko­biety są co­raz częściej za­dowo­lone po stosunku.
Powód? Cieszą się, że mają to już za sobą... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 stycznia 2015, 00:23

Brzyt­wy wyszły z mo­dy. W tej sy­tuac­ji tonące­mu po­zos­ta­je już tyl­ko się utopić. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 stycznia 2015, 00:06

Złota myśl to czar­na ow­ca pośród sta­da banałów. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 22 stycznia 2015, 00:22
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]