nicola-57, teksty ze stycznia 2015 roku

31 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Rzad­ko by­wamy tam, gdzie jes­teśmy ko­muś potrzebni.
Za to często jes­teśmy tam, gdzie nam wygodnie.
Dob­rze, że jeszcze pot­ra­fimy kochać sa­mych siebie.
Zaw­sze to ja­kiś dowód na is­tnienie miłości... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 stycznia 2015, 09:44

Jeśli Pan za­polu­je na mo­je pchły, to ja upo­luję coś dla Pa­na. (Fa­fik z Portalu) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2015, 00:10

na bruk jeszcze za wcześnie

wciąż była za pięć dwu­nas­ta
dochodziła dwunasta
gdy zmieniono mu czas
z zi­mowe­go na żaden
minęła dwunasta
i poeta bez słowa

minął 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2015, 18:36

Op­ty­mis­tyczny pe­symizm? Jut­ro będzie le­piej niż pojutrze. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:07

Umiałeś mnie przeczy­tać, każde­go dnia do­pisy­wałeś do idź dalej,
wskrzeszałaś uśmie­chy daw­no umarłe. I nag­le łez mi przym­nożyłeś. I zno­wu wra­cam. Donikąd. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 stycznia 2015, 09:55

Sa­mot­ność to ce­na za to, że było się dla wszys­tkich, prócz siebie... 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 26 stycznia 2015, 00:08

Nic, co nieludzkie nie jest nam ob­ce. Ba, na­wet bliskie... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2015, 00:09

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE

Naj­now­sze son­daże po­kazują, że ko­biety są co­raz częściej za­dowo­lone po stosunku.
Powód? Cieszą się, że mają to już za sobą... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 stycznia 2015, 00:23

Brzyt­wy wyszły z mo­dy. W tej sy­tuac­ji tonące­mu po­zos­ta­je już tyl­ko się utopić. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 stycznia 2015, 00:06

Złota myśl to czar­na ow­ca pośród sta­da banałów. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 22 stycznia 2015, 00:22
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy (2014 - 2017) Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ten pierwszy raz... nazbieraj kamyków / rozrzuć w kącie / uklęknij na nich / podnieś ręce do góry / miałam 9 lat / skąd mogłam wiedzieć że się modlę / przecież ojciec nie wierzył / matka umywała mu nogi / a on umywał ręce. (05.04.2018)..............stRefy dla Ciebie jest / nad wyraz / z którego wypadły litery / jest krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jest głodna / do syta / jest tak / jak nie. (2017/2018)...........................haRc(o)w(nick) dobre maniery / dla Ciebie to duże naczynia / na żarcie / finka? / może być Szwedka Norweżka albo inna Polka? / zatańczymy czeską o dwudziestej pierwszej? / Jasna Góra! / mogę się spóźnić / spRóbuj zdążyć / po prostu meksyk / ale tak wygląda Kanada... / pa. :) .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wstaniesz, gdy uklękniesz.(27.04.2018)............................................................................................................................................................... Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~~~~~~~~mat(eria) zardzewiały hortensje / gwóźdź do trumny / błyszczy (03.05.2018)~~~~~~~bieg homeopatyczne myślenie / przeszczepy metafor / rodzinka / naród przez ciebie wybrany / w ćwierćwiersze i półmyśli strojny / pisze alecmentarz / dla ekg na prostej(08.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość czeka na każdym rozdrożu. Szukaj Jej pośród tego, co zdaje ci się tak bardzo nie twoje, nieważne, najmniejsze. Zegnij kolana. Ona natychmiast je wyprostuje. Po tym Ją rozpoznasz...(12.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość nie prosi. Miłość zaprasza (12.05.2018) Jeżeli rozeznałeś, że to Bóg pokrzyżował ci plany, to znaczy że wkrótce zmartwychwstaniesz. Jeżeli rozeznałeś, że człowiek, zrób wszystko, żeby nawiązać łączność...z Parakletem.(15.05.2018) Najwięcej kłamstw znajdziesz w słowach starannie dobieranych. Miej odwagę uświadomić to mówcy. Może zdążysz go ocalić....(15.05.2018)~~~~szkic w robaczym stroju dobry literat to błyskawica i jakiś tam grzmot / kiepski literat to grzmot nad grzmoty / bardzo dobry literat to tylko błyskawica / po śmierci... (15.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~~~~~~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~~~~~~~~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~~~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 18:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:13nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 15:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]