nicola-57, teksty z sierpnia 2015 roku

20 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Człowiek to brzmi ułomnie... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 sierpnia 2015, 22:58

Na pog­rzeb praw­dy, kłam­stwo przychodzi z kwiata­mi. Ale czy to są kwiaty? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 sierpnia 2015, 14:27

Poszu­kuję dob­rych myśli - pesymista. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 sierpnia 2015, 16:10

Wierzę w Bo­ga i może dla­tego umiem sza­nować tych, którzy w Niego nie wierzą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 sierpnia 2015, 20:49

Od­po­wie­dzi win­ny mieć związek z pytaniami.
Na­wet gdy­by to był Związek Radziec­ki al­bo konkubinat. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 21 sierpnia 2015, 13:07

Przy­dałaby się Ar­ka Nowego... 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 20 sierpnia 2015, 11:47

Rząd nie py­ta. Rząd błądzi. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 19 sierpnia 2015, 10:34

Teoria ewo­luc­ji liczy się z każdą m a ł p ą. 

aforyzm dnia z 20 sierpnia 2015 roku
zebrał 18 fiszek • 18 sierpnia 2015, 18:05

Biała kar­tka w rękach gra­foma­na to biały kruk. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 17 sierpnia 2015, 14:37

Jeżeli głupiec dos­ta­je ok­laski, to wkrótce je­go pochleb­cy dos­taną baty. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 14 sierpnia 2015, 16:07
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]