nicola-57, teksty z maja 2017 roku

17 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Zdra­da ma w pełni księżyco­wy krajobraz... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 maja 2017, 14:37

Naj­bar­dziej niebez­pie­czne zderze­nia, to zderze­nia z ludzką głupotą. Również własną. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 maja 2017, 08:11

Umieć być ubo­gim to do­piero bogactwo... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 maja 2017, 21:30

W przy­pad­ku li­terac­kiego sa­mog­wałtu, or­gazmo­wi można je­dynie współczuć. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 maja 2017, 17:42

Praw­dzi­we niebo jest tam, gdzie mówić o nim nie trzeba. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 maja 2017, 16:14

Głębo­ko cho­wane emoc­je kryją wiele brud­nych intencji. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 12:30

Grunt to po­le do podpisu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 maja 2017, 17:02

Tak nap­rawdę nie wiemy już, co znaczy kochać.
Tak nap­rawdę nie wiemy już, co znaczy miłość.
A po­za tym wiemy już wszystko... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2017, 20:44

Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia się światłość. Wiekuista. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2017, 22:14

Naj­pełniej is­tnieje to, co przed na­mi zakryte. 

aforyzm dnia z 17 maja 2017 roku
zebrał 6 fiszek • 15 maja 2017, 13:23
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]