nicola-57, teksty z maja 2015 roku

21 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Dob­rze, gdy w wy­powie­dzi kry­je się praw­da.
Gorzej, gdy się uk­ry­wa i to jeszcze po­za nią. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 maja 2015, 18:41

Ile jeszcze ofiar złożymy na ołtarzach złudzeń? 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 30 maja 2015, 18:40

Nim zag­rzmisz, naj­pierw zabłyśnij. 

myśl dnia z 24 lipca 2017 roku
zebrała 46 fiszek • 29 maja 2015, 17:04

Maj ut­ra­cony? Bez­radnie rozłożone ręce i nogi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 maja 2015, 13:13

Już za życia pocho­wano nas w teczkach, bo w teczkach się g r z e b i e. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 27 maja 2015, 17:26

Po­kutę zaw­sze na­leży od­pra­wić. Choćby z kwitkiem. 

anegdota
zebrała 14 fiszek • 26 maja 2015, 14:15

Wra­caj­my! Myśle­nie ma przeszłość... 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 25 maja 2015, 13:13

Re­woluc­ja w ma­tema­tyce! Pol­skę dzieli się przez z e r a... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 23 maja 2015, 19:37

Mo­je marze­nia zaw­sze się ko­muś spełniają. 

myśl dnia z 22 maja 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 21 maja 2015, 12:43

Na czer­wo­nym świet­le przechodzi ludzkie pojęcie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 maja 2015, 15:57
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]