nicola-57, teksty z lutego 2015 roku

23 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

* ostatni *

ro­zeb­rałam się z każdego
zdania
z każde­go słowa rozsypuję
litery
te­raz tyl­ko po­pat­rzeć w słońce
które­go nie ma
zajść pun­ktual­nie w żad­ne niebo
o resztę py­taj ptaki
z który­mi mówię
one ci wszys­tko wyśpiewają... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 lutego 2015, 09:37

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE

Głos z łóżka: wejdź w mo­je położenie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2015, 00:29

Nie og­ra­niczaj­my spot­kań sa­mych z sobą do przej­rze­nia się w lustrze. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 25 lutego 2015, 08:10

con amore

wreszcie jes­teś wszędzie
i ja jes­tem tak nigdzie
nie zmieniaj mnie już
w błagal­ne piano
pozostaw
w dziękczyn­nym forte 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 lutego 2015, 11:33

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ KŁOPOTLIWE

Ileż to ra­zy pa­ni od języ­ka jeszcze pol­skiego...wielogłowić się mu­si nad tym, co poeta miał na myśli. Prze­cież nie po­wie dzieciom, że następną butelkę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lutego 2015, 22:44

Pra­ca nie hańbi. Tyl­ko zarobki. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 21 lutego 2015, 23:06

Bądźmy jak dzieci, by­le tyl­ko szkoła się na­mi nie zainteresowała. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 20 lutego 2015, 22:01

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ RADOSNE

Na­reszcie! Wielu naukowców stwier­dziło, że naukow­ca­mi nie są. Co więcej, w ogóle nie wiedzą kim są. Oto praw­dzi­wa wiedza! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lutego 2015, 17:32

Test(amen)t?

nie widziałam wcześniej
te­raz wzrok opuszczony
do połowy masztu
głowa po­sypa­na zaw­sze popiołem
wys­tar­czy na bi­let do wiersza
który kona
pocho­waj­cie go
(nie)(wy)godnie. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 lutego 2015, 09:07

Pra­ca nad sobą może po­legać również na dos­ko­nale­niu wad. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 17 lutego 2015, 00:10
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy (2014 - 2017) Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ten pierwszy raz... nazbieraj kamyków / rozrzuć w kącie / uklęknij na nich / podnieś ręce do góry / miałam 9 lat / skąd mogłam wiedzieć że się modlę / przecież ojciec nie wierzył / matka umywała mu nogi / a on umywał ręce. (05.04.2018)..............stRefy dla Ciebie jest / nad wyraz / z którego wypadły litery / jest krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jest głodna / do syta / jest tak / jak nie. (2017/2018)...........................haRc(o)w(nick) dobre maniery / dla Ciebie to duże naczynia / na żarcie / finka? / może być Szwedka Norweżka albo inna Polka? / zatańczymy czeską o dwudziestej pierwszej? / Jasna Góra! / mogę się spóźnić / spRóbuj zdążyć / po prostu meksyk / ale tak wygląda Kanada... / pa. :) .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wstaniesz, gdy uklękniesz.(27.04.2018)............................................................................................................................................................... Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~~~~~~~~mat(eria) zardzewiały hortensje / gwóźdź do trumny / błyszczy (03.05.2018)~~~~~~~bieg homeopatyczne myślenie / przeszczepy metafor / rodzinka / naród przez ciebie wybrany / w ćwierćwiersze i półmyśli strojny / pisze alecmentarz / dla ekg na prostej(08.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość czeka na każdym rozdrożu. Szukaj Jej pośród tego, co zdaje ci się tak bardzo nie twoje, nieważne, najmniejsze. Zegnij kolana. Ona natychmiast je wyprostuje. Po tym Ją rozpoznasz...(12.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość nie prosi. Miłość zaprasza (12.05.2018) Jeżeli rozeznałeś, że to Bóg pokrzyżował ci plany, to znaczy że wkrótce zmartwychwstaniesz. Jeżeli rozeznałeś, że człowiek, zrób wszystko, żeby nawiązać łączność...z Parakletem.(15.05.2018) Najwięcej kłamstw znajdziesz w słowach starannie dobieranych. Miej odwagę uświadomić to mówcy. Może zdążysz go ocalić....(15.05.2018)~~~~szkic w robaczym stroju dobry literat to błyskawica i jakiś tam grzmot / kiepski literat to grzmot nad grzmoty / bardzo dobry literat to tylko błyskawica / po śmierci... (15.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~~~~~~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~~~~~~~~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~~~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 18:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:13nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 15:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]