nicola-57, teksty z lutego 2015 roku

23 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

* ostatni *

ro­zeb­rałam się z każdego
zdania
z każde­go słowa rozsypuję
litery
te­raz tyl­ko po­pat­rzeć w słońce
które­go nie ma
zajść pun­ktual­nie w żad­ne niebo
o resztę py­taj ptaki
z który­mi mówię
one ci wszys­tko wyśpiewają... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 lutego 2015, 09:37

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE

Głos z łóżka: wejdź w mo­je położenie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2015, 00:29

Nie og­ra­niczaj­my spot­kań sa­mych z sobą do przej­rze­nia się w lustrze. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 25 lutego 2015, 08:10

con amore

wreszcie jes­teś wszędzie
i ja jes­tem tak nigdzie
nie zmieniaj mnie już
w błagal­ne piano
pozostaw
w dziękczyn­nym forte 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 lutego 2015, 11:33

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ KŁOPOTLIWE

Ileż to ra­zy pa­ni od języ­ka jeszcze pol­skiego...wielogłowić się mu­si nad tym, co poeta miał na myśli. Prze­cież nie po­wie dzieciom, że następną butelkę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lutego 2015, 22:44

Pra­ca nie hańbi. Tyl­ko zarobki. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 21 lutego 2015, 23:06

Bądźmy jak dzieci, by­le tyl­ko szkoła się na­mi nie zainteresowała. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 20 lutego 2015, 22:01

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ RADOSNE

Na­reszcie! Wielu naukowców stwier­dziło, że naukow­ca­mi nie są. Co więcej, w ogóle nie wiedzą kim są. Oto praw­dzi­wa wiedza! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lutego 2015, 17:32

Test(amen)t?

nie widziałam wcześniej
te­raz wzrok opuszczony
do połowy masztu
głowa po­sypa­na zaw­sze popiołem
wys­tar­czy na bi­let do wiersza
który kona
pocho­waj­cie go
(nie)(wy)godnie. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 lutego 2015, 09:07

Pra­ca nad sobą może po­legać również na dos­ko­nale­niu wad. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 17 lutego 2015, 00:10
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. ****Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)****Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila)............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... stRefy dla Ciebie jestem / nad wyraz / z którego wypadły litery / jestem krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jestem głodna / do syta / jestem tak / jak nie. (2017/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa.~~~Ale pycha. I wszystko straciło smak. ~~~Na s t r o n i e można się załatwić. ~~~Z noża w plecach rodzi się światło, które nie sposób rozszczepić.~~~Ileż słów pada, niczego nie podnosząc (grafomańska e r e k c j a ) ~~~~~~Wszędzie tam, gdzie odbywa się koronacja głów bez głowy, tam rozum uciął sobie drzemkę ( trzy oblicza gilotyny)~~~Niektórzy tak bardzo strzegą swojej własności, że trudno im się rozstać z własną głupotą. ~~~~Nagroda od zidiociałych jurorów, to dopiero kara.~~~~Bezdomny żyje tak długo, jak długo potrafi wracać do samego siebie.~~~Ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest uczuciowo niedorozwinięty.~~~Wszyscy mnie minęli, czas się zatrzymał.~~~Cyberprzemocy, tak jak każdej innej, nigdy się nie zapomina. Cytaty. info będę pamiętać. Żal, że tak...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]