nicola-57, teksty z listopada 2016 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Przyglądając się niektórym pom­ni­kom, podzi­wiam co­koły. Za wytrzymałość. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 21 listopada 2016, 11:57

Ce­le uświęcają wyroki. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2016, 18:30

Może właśnie w drodze do­nikąd spo­tyka­my to, co najważniejsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2016, 14:48

refleks(ja)

a jeśli słyszę
to in­fra i ultra

a jeśli widzę
to pod i nad

a jeśli mnie nie ma
to może jestem

o je­den ob­raz za daleko
o jed­no słowo za blisko 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 listopada 2016, 13:37

Śniąc o potędze można dochra­pać się małości. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 listopada 2016, 18:07

Nie idzie o to, by zawładnąć ser­cem człowieka. Idzie o to, by przy tym ser­cu być, gdy te­go potrzebuje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 listopada 2016, 20:26

Wykład o stworzeniu świata

Przed­tem nie było nic, cho­ciaż być po­win­no. Po­tem był Wiel­ki Wy­buch i ma­my jas­ność sy­tuac­ji, zwłaszcza w tak wy­sokiej tem­pe­raturze. Później wszys­tko zaczęło stygnąć, pa­rować. Lało przez wieki(nie prze­rywać) I już mamy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 18:39
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]