nicola-57, teksty z listopada 2015 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Współczes­ny Ju­dasz nie wyrzu­ca sreb­rników, bo zna się na ekonomii.
Współczes­ny Ju­dasz nie wie­sza się, bo jest katolikiem... 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 18 listopada 2015, 17:57

Wol­ność jest w nas sa­mych. Po­za na­mi wol­ność jest fikcją. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 16 listopada 2015, 17:20

Życie to mis­ja, a nie miss-ja. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 15 listopada 2015, 18:01

Zos­tań z Bo­giem, bo nam się spieszy. 

anegdota
zebrała 13 fiszek • 12 listopada 2015, 09:47

Ar­ka Noego to aneks do stworze­nia świata. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 10 listopada 2015, 17:10

Niektóre fil­my są tak at­rakcyj­ne, że ury­wają się na trzeźwo. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 9 listopada 2015, 13:07

W każdym przy­jacielu drze­mie Brutus. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 7 listopada 2015, 10:41

Prze­lot­ne zdra­dy, możli­we zam­gle­nia oczu,
a na krańcach wyt­rzy­małości burze. Słońce wyjdzie
na chwilę pachnącą prawdą i życiem.
Spon­so­rem prog­no­zy po­gody jest nadzieja. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 listopada 2015, 14:17
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]