nicola-57, teksty z lipca 2017 roku

7 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Bóg i ja - ra­zem tworzy­my większość.

św. Te­resa od Je­zusa, dok­tor Kościoła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2017, 16:27

Miłośni­kiem psów jest również hycel. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 lipca 2017, 18:10

Wiara doj­rze­wa w bólu za­danym przez człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2017, 22:43

Naj­bar­dziej wzięty ga­tunek li­terac­ki? Oda. Od a do wc... 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2017, 13:35

Ob­chodzę ciszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2017, 19:57

Dbałość o wi­zeru­nek to jed­na z form pielęgnac­ji fałszu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Przed śmier­cią z re­guły się pop­ra­wia, jeśli nie kan­dy­dato­wi na nieboszczy­ka, to je­go naj­bliższej rodzi­nie. Cza­sem to szczęście jest obustronne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lipca 2017, 14:08
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]