nicola-57, teksty z lipca 2016 roku

6 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Współczes­ny op­ty­mizm? Przeg­ra­ni są wszyscy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2016, 21:51

Jest ta­ka zgo­da, która bu­duje... ruiny. 

aforyzm dnia z 27 sierpnia 2016 roku
zebrał 19 fiszek • 20 lipca 2016, 14:54

Gołąb...
Człowiek od­rzu­cił "o" i ... sra, gdzie (po)(pa)(dnie)...

są jeszcze noce...

z Ka­lisza dla Cy­tatów.in­fo - nicola. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lipca 2016, 18:09

Łzy - niet­rwałe szkła kontaktowe. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lipca 2016, 02:16

As­tro­nomiczne prze­rażenie wy­wołuje uran. Ale jeszcze gor­szy jest plu­ton. Plu­ton egzekucyjny. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 16 lipca 2016, 16:22

Dar siły umysłu pochodzi od Bo­ga, Bos­kiej Is­to­ty, i jeżeli skon­cen­tru­jemy nasze umysły na tę prawdę, sta­niemy się dos­tro­jeni z tą potężną mocą. Mo­ja mat­ka uczyła mnie, żeby szu­kać całej praw­dy w Bib­lii.(Ni­kola Tesla) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lipca 2016, 15:27
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]