nicola-57, teksty z lipca 2015 roku

20 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

"owoc" przemyśleń?
oświetl s k l e p i k gołą pupą,
wte­dy przyjdą i coś k u p i ą... 

anegdota
zebrała 15 fiszek • 30 lipca 2015, 12:16

Kto p ł a c i nie błądzi. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 28 lipca 2015, 11:04

Ja to piep­rzę - po­wie­działa pew­na pani.
Ale głos ten uz­na­no za nieważny. Pa­ni była k u c h a r k ą... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 lipca 2015, 12:53

Exo­dus? War­to uk­rzyżować słowa, żeby zmar­twychwstały czyny... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 24 lipca 2015, 12:35

Niektórych strach odznaczyć za życia. Dla­tego odznacza się ich po śmier­ci. Też ze strachu. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 23 lipca 2015, 15:39

Jes­teś wol­ny, bo jes­teś w sieci. Boga... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 22 lipca 2015, 14:05

Wy­pada pun­ktual­nie przyjść i pun­ktual­nie wyjść. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 lipca 2015, 22:35

Niejed­na pra­ca nauko­wa za­ciera śla­dy działania umysłu. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 lipca 2015, 18:17

Człowiek składa się z miłości, a rozkłada z rozpaczy. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 15 lipca 2015, 16:32

Niewin­ność wiele kosztuje. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 14 lipca 2015, 16:49
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]