nicola-57, teksty z kwietnia 2016 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku.
Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 27 kwietnia 2016, 07:31

Wszys­tkie dob­re wiado­mości, które os­tatnio ot­rzy­muję, można streścić krótko: egza­min na kartę pływacką ob­le­jesz, ale się nie utopisz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 kwietnia 2016, 09:57

Zaw­sze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc się nie dziw,
że mąż uda­je Greka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2016, 08:53

Pańskie tek­sty zat­rzy­mują. Mocz.
Proszę się nie mar­twić i tworzyć dalej.
Do Nob­la da­leko, ale do uro­loga blisko. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 18 kwietnia 2016, 09:48

Dziś Wieczór Miłosier­dzia dla Grafomanów!!!

Każdy Użyt­kownik, który do godzi­ny 23:59
do­da do ser­wi­su mi­nimum trzy tek­sty,
ot­rzy­ma ode mnie kom­plet fiszek.

Życzę Państwu miłego wie­czo­ru! :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 kwietnia 2016, 21:10

List do Kogokolwiek

Nie zas­po­kajam ape­tytu na słowa. Możesz mnie przeczy­tać w oczach porzu­cone­go psa. W nich spóźniam się na każdą śmierć. Widzę ni­mi jak próbu­jesz zdążyć na ja­kiś wier­sz. Nie spiesz się. Za­raz w [...] — czytaj całość

list dnia z 15 kwietnia 2016 roku
zebrał 18 fiszek • 14 kwietnia 2016, 12:14
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]