nicola-57, teksty z grudnia 2016 roku

6 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

In­te­resy po­win­ny być czyste.

apel ko­biet polskich... 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 27 grudnia 2016, 19:13

plamy na końcu

spot­ka­my się po ja­kiejś śmierci
tak chciało życie

nie py­taj
ja­kim piórem tu byłam

os­tatnim słowem czer­wo­ny kleks
żeby udźwignąć biel

a te­raz pod­pal com zostawiła
i zgaś mnie

przyjdź gdy stanę się
wie­czną ciszą

i uczcij
mi­nutą wstydu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 15:33

na(wrócenie)

a bogów tu wielu
ja­kieś cho­re ołtarze
wra­cam po rozum
ser­ca rozkazem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2016, 19:39

Wiele wer­sji te­go sa­mego zdarze­nia pro­wadzi do perwersji. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2016, 15:43

Osob­li­wie cy­niczny paradoks?
Jeżeli nie masz się z kim kochać, to kochaj się z...w z a j e m n o ś c i ą. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2016, 17:29

Kont(akty)

zdjął koszulę
ściągnął spodnie
na­pił się wina
usiadł wygodnie

paradoksalnie
wszys­tko mu zwisa
a tu­taj proszę
ero­tyk napisał

o war­tość tekstu
zad­ba reklama
tak wier­sze powstają
tak poez­ja upada 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2016, 11:54
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]