nicola-57, teksty z grudnia 2015 roku

9 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Są też ta­cy, którzy przej­rze­li na oczy
i zam­knęli je. Na zawsze... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 grudnia 2015, 14:50

Często mówi­my jed­nym wier­szem. Ale przychodzi dzień, gdy wier­sz ka­leczy­my osobną puentą, która sta­je się pre­ludium do samotności... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2015, 15:58

rodzi się znowu
jak na łez pojednanie
chwi­la wieczności 

haiku
zebrał 13 fiszek • 22 grudnia 2015, 13:09

Dziś ophodze Dzień bes Ortografi.
Rzycze­nia morzna składać pot myślom.

Tyl­ko bes wólga­ryz­muf, prosze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 grudnia 2015, 12:36

Gdy przełożony jest zim­ny jak lód, wszystkim
ro­bi się gorąco. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 19 grudnia 2015, 18:11

Władza uderza do głowy. I niszczy
sza­re komórki. Nie tyl­ko swoje... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 18 grudnia 2015, 16:17

Na pew­no is­tnieje­my gdzieś. Lep­si od siebie. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 grudnia 2015, 18:12

Praw­da jak światło. Załamu­je się.
Na gra­nicy dwóch środowisk. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 12 grudnia 2015, 16:51

Śle­pe podążanie z duchem cza­su pro­wadzi do spot­ka­nia z widmem.
Tu gdzie był ogród, jest kwiaciarnia... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 grudnia 2015, 11:57
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]