nicola-57, teksty z grudnia 2014 roku

30 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

"Na mo­jego sy­na zły wpływ mają ko­biety i wino."
Cała nadzieja w śpiewie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2014, 15:23

2006 - 2014...

Pluszaku
pies­ku mój
któryś Jest Gdzieś
te­raz Ty mnie odszukaj
na ja­wie lub we śnie
przygarnij

i osusz
z psio wier­nych łez... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 00:45

Impresja 08

życie otrzymałeś
ot­rzy­mało cię życie

kiedyś ujaw­ni cię czas

tak nie do nadziei
tak nie do wiary
obudzisz się
w do­mu po­mocy miłości 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2014, 16:53

Suk­ces jest wte­dy ż y c i o w y, gdy nie de­ner­wu­je nasze­go otoczenia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2014, 18:43

Godzi­na wol­ności wy­biła. Wszystkich. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 grudnia 2014, 14:53

Wszys­tkim można się cie­szyć. Na­wet złą opinią. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 grudnia 2014, 14:48

Człowie­czeństwo to służba nieus­tannie na­rażana na dezercję.

Nie spraw­my No­wo Na­rodzo­nemu za­wodu. Kochaj­my pun­ktual­nie. Miłości Wszys­tkim życzę.
Wi­gilia, A.D. 2014 nicola-57 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 grudnia 2014, 00:13

Gdy chce­my uczy­nić coś złego, słomiany za­pał sta­je się zaletą. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 grudnia 2014, 11:04

Impresja 07

za­gubioną znalazł
nawróco­ny Judasz
po­wiesił na gałęzi miłości
do siebie

poz­bierał srebrniki
by umoc­nić się w wierze
i zaczął
.........................................
nauczać...

P.S. Z os­tatniej chwi­li: os­tatnie chwi­le zbliżają się nieuchronnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2014, 14:45

Sko­ro ty tęsknisz i ja tęsknię, to jest to do z n i e s i e n i a. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2014, 20:55
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. ****Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)****Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila)............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... stRefy dla Ciebie jestem / nad wyraz / z którego wypadły litery / jestem krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jestem głodna / do syta / jestem tak / jak nie. (2017/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa.~~~Ale pycha. I wszystko straciło smak. ~~~Na s t r o n i e można się załatwić. ~~~Z noża w plecach rodzi się światło, które nie sposób rozszczepić.~~~Ileż słów pada, niczego nie podnosząc (grafomańska e r e k c j a ) ~~~~~~Wszędzie tam, gdzie odbywa się koronacja głów bez głowy, tam rozum uciął sobie drzemkę ( trzy oblicza gilotyny)~~~Niektórzy tak bardzo strzegą swojej własności, że trudno im się rozstać z własną głupotą. ~~~~Nagroda od zidiociałych jurorów, to dopiero kara.~~~~Bezdomny żyje tak długo, jak długo potrafi wracać do samego siebie.~~~Ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest uczuciowo niedorozwinięty.~~~Wszyscy mnie minęli, czas się zatrzymał.~~~Cyberprzemocy, tak jak każdej innej, nigdy się nie zapomina. Cytaty. info będę pamiętać. Żal, że tak...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]