nicola-57, teksty z grudnia 2014 roku

30 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

"Na mo­jego sy­na zły wpływ mają ko­biety i wino."
Cała nadzieja w śpiewie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2014, 15:23

2006 - 2014...

Pluszaku
pies­ku mój
któryś Jest Gdzieś
te­raz Ty mnie odszukaj
na ja­wie lub we śnie
przygarnij

i osusz
z psio wier­nych łez... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 00:45

Impresja 08

życie otrzymałeś
ot­rzy­mało cię życie

kiedyś ujaw­ni cię czas

tak nie do nadziei
tak nie do wiary
obudzisz się
w do­mu po­mocy miłości 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2014, 16:53

Suk­ces jest wte­dy ż y c i o w y, gdy nie de­ner­wu­je nasze­go otoczenia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2014, 18:43

Godzi­na wol­ności wy­biła. Wszystkich. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 grudnia 2014, 14:53

Wszys­tkim można się cie­szyć. Na­wet złą opinią. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 grudnia 2014, 14:48

Człowie­czeństwo to służba nieus­tannie na­rażana na dezercję.

Nie spraw­my No­wo Na­rodzo­nemu za­wodu. Kochaj­my pun­ktual­nie. Miłości Wszys­tkim życzę.
Wi­gilia, A.D. 2014 nicola-57 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 grudnia 2014, 00:13

Gdy chce­my uczy­nić coś złego, słomiany za­pał sta­je się zaletą. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 grudnia 2014, 11:04

Impresja 07

za­gubioną znalazł
nawróco­ny Judasz
po­wiesił na gałęzi miłości
do siebie

poz­bierał srebrniki
by umoc­nić się w wierze
i zaczął
.........................................
nauczać...

P.S. Z os­tatniej chwi­li: os­tatnie chwi­le zbliżają się nieuchronnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2014, 14:45

Sko­ro ty tęsknisz i ja tęsknię, to jest to do z n i e s i e n i a. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2014, 20:55
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy (2014 - 2017) Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ten pierwszy raz... nazbieraj kamyków / rozrzuć w kącie / uklęknij na nich / podnieś ręce do góry / miałam 9 lat / skąd mogłam wiedzieć że się modlę / przecież ojciec nie wierzył / matka umywała mu nogi / a on umywał ręce. (05.04.2018)..............stRefy dla Ciebie jest / nad wyraz / z którego wypadły litery / jest krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jest głodna / do syta / jest tak / jak nie. (2017/2018)...........................haRc(o)w(nick) dobre maniery / dla Ciebie to duże naczynia / na żarcie / finka? / może być Szwedka Norweżka albo inna Polka? / zatańczymy czeską o dwudziestej pierwszej? / Jasna Góra! / mogę się spóźnić / spRóbuj zdążyć / po prostu meksyk / ale tak wygląda Kanada... / pa. :) .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wstaniesz, gdy uklękniesz.(27.04.2018)............................................................................................................................................................... Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~~~~~~~~mat(eria) zardzewiały hortensje / gwóźdź do trumny / błyszczy (03.05.2018)~~~~~~~bieg homeopatyczne myślenie / przeszczepy metafor / rodzinka / naród przez ciebie wybrany / w ćwierćwiersze i półmyśli strojny / pisze alecmentarz / dla ekg na prostej(08.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość czeka na każdym rozdrożu. Szukaj Jej pośród tego, co zdaje ci się tak bardzo nie twoje, nieważne, najmniejsze. Zegnij kolana. Ona natychmiast je wyprostuje. Po tym Ją rozpoznasz...(12.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miłość nie prosi. Miłość zaprasza (12.05.2018) Jeżeli rozeznałeś, że to Bóg pokrzyżował ci plany, to znaczy że wkrótce zmartwychwstaniesz. Jeżeli rozeznałeś, że człowiek, zrób wszystko, żeby nawiązać łączność...z Parakletem.(15.05.2018) Najwięcej kłamstw znajdziesz w słowach starannie dobieranych. Miej odwagę uświadomić to mówcy. Może zdążysz go ocalić....(15.05.2018)~~~~szkic w robaczym stroju dobry literat to błyskawica i jakiś tam grzmot / kiepski literat to grzmot nad grzmoty / bardzo dobry literat to tylko błyskawica / po śmierci... (15.05.2018)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~~~~~~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~~~~~~~~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~~~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 18:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:13nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 15:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]